Articles and book chapters

Search publications

Barnearbeidsmigrasjoner i ulike landskap
En sammenstilling av barns arbeidsvandringer i Vest-Agder (1830-1910) og Vest Afrika (1980-2009)

Anne Kielland

2009

Link

Forskningstema: Sahel and Sub-Saharan Africa

Forskere på Fafo: Anne Kielland

Barnearbeidsmigrasjoner i ulike landskap