Skip to main content


Research area:

Sahel and Sub-Saharan Africa

Extensive fieldwork is a core component of our research in the Sahel and in Sub-Saharan Africa. Our researchers combine qualitative and quantitative methods to produce high-quality research of direct policy relevance to both Norwegian and international stakeholders.

 Fafo's current research in Africa focuses on:

  • mobility and displacement
  • war and peacekeeping economies
  • local and global developments in education
  • health and child labour
  • social movements and inequality
  • politics of faith and secularism in the Sahel

Fafo receives funding for our Africa projects from a range of institutions, including the Norwegian Research Council, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, the World Bank, the US Institute of Peace, and the Norwegian Development Agency (NORAD).


Ongoing projects

Education outcome variability in children with disabilities: Structure, Institution or Agency

Prosjektet forkortet til EVID ser på variabilitet i utdanningsresultat hos barn med funksjonshemninger. Prosjektet omfatter barn med funksjonshemninger på barneskolen i Ghana og Niger. Den overordnede målsetningen er å bidra til et kunnskapsgrunnlag for et mer rettferdig utdanningstilbud.

Inclusive education for children with a disability in the Sahel

Prosjektet er finansiert under Forskningsrådets NORGLOBAL2-program, og tar for seg utfordringer forbundet med inkluderende utdanning i Sahelområdet, en region preget av sårbarhet og konflikt

Fafo publications

Articles and book chapters

Completed projects

Efforts to ensure girls' rights and equality in Norwegian development policies
Basert på analyse av relevante offentlige dokumenter, gjennomgang av bistandsoverføringer samt kvalitative intervjuer i embetsverket, tar prosjektet sikte på å kartlegge framdriften i innsatsen for å ivareta jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk.
Eritrea Population and Health Survey 2010

The major objective of the 2010 Eritrea Population and Health Survey was to collect and analyze data on fertility, mortality, family planning, and health.

Seeing DDR from Below

Disarmament, demobilisation and reintegration (DDR) programming has become an integral element of international programming in countries transitioning from conflict. Despite attracting a high level of attention and resources, DDR's impact on ex-combatants is poorly understood.

Religious re-orientation in Southern Mali

Prosjektet fokuserer på religiøs endring og revitalisering av Islam i Sør-Mali. Mens medieblikket er rettet mot konflikten nord i landet, søker dette prosjektet å forstå religiøs reorientering i sør, der Islam de siste årene har fått en viktigere plass i det offentlige rom. Prosjektet adresserer problemstillinger knyttet til sekularisme og folks oppfatninger om religion, politikk og kjønn. 

When Protection Means Exploitation

In the early 2000s, United Nations peacekeeping operations experienced a series of scandals stemming from acts of sexual exploitation and abuse (SEA) committed by peacekeepers against the local population. The UN responded by promulgating strategies to combat SEA by military and civilian peacekeeping personnel.