Skip to main content

Åsmund Arup Seip

Bokanmeldelse: Gro Hagemann "Skolefolk. Lærernes historie i Norge"

Tidsskrift for samfunnsforskning |  1992
 
6

Seip, Å. A. (1992). Bokanmeldelse: Gro Hagemann "Skolefolk. Lærernes historie i Norge". Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 6.

Fafo researchers