Skip to main content

  • Asgeir Solstad, Kim Christian Astrup, Trond Bliksvær, Inger Lise Skog Hansen, Marit Iversen, Alice Kjellevold, Viggo Nordvik og Jardar Sørvoll

Bolig som grunnleggende levekårsfaktor

 
  • Boligsosialt arbeid    
  • Universitetsforlaget
Hansen, I. L. S. (2021). Bolig som grunnleggende levekårsfaktor I A. Solstad, K. C. Astrup, T. Bliksvær, I. L. S. Hansen, M. Iversen, A. Kjellevold, V. Nordvik & J. Sørvoll Boligsosialt arbeid. Universitetsforlaget.

Fafo researchers