Articles and book chapters

Search publications

Den nye staten. Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990 til 2004

Espen Løken, Sissel C. Trygstad og Thomas Lorentzen

Søkelys på arbeidslivet nr. 2 Insitutt for samfunnsforskning 2005

Forskningstema: Industrial relations

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Den nye staten. Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990 til 2004