Skip to main content

  • Mona Bråten

En av seks medlemmer har opplevd seksuell trakassering

  • Tidsskrift for Den norske legeforening  | 
  • 2018
 

Bråten, M. (2018). En av seks medlemmer har opplevd seksuell trakassering. Tidsskrift for Den norske legeforening, 4. september.

Fafo researchers