Skip to main content

  • Kristin Alsos og Kristine Nergaard

Et organisert arbeidsliv – et gode for alle også i fremtiden?

 
  • Ulikhetens drivere og dilemmaer    
  • Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    
  • Oslo    
  • Universitetsforlaget

Alsos, K. & Nergaard, K. (2023). Et organisert arbeidsliv – et gode for alle også i fremtiden? I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 35–53). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-02