Skip to main content

  • Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Etter EU-utvidelsen: Arbeidsmigrasjon gjennom bakdøra skaper nye utfordringer i det norske arbeidsmarkedet

 

Dølvik, J. & L. Eldring (2005), Etter EU-utvidelsen: Arbeidsmigrasjon gjennom bakdøra skaper nye utfordringer i det norske arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidsmarkedet 2:2005.