Skip to main content

L. Eldring & J.A. Hansen

Fagbevegelsen og arbeidsinnvandring: Strategier og resultater i Norge og Danmark

 

Eldring, L. & J.A. Hansen (2009), Fagbevegelsen og arbeidsinnvandring: Strategier og resultater i Norge og Danmark. Søkelys på arbeidslivet 1: 29-42.

Fafo researchers