Skip to main content

  • Grønningsæter, A.B.

Fagutvikleren som formidler mellom utdanning, forskning og praksis.

 
  • Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning.    
  • Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red)    
  • Fagbokforlaget
Grønningsæter, A.B. (2014) Fagutvikleren som formidler mellom utdanning, forskning og praksis. I Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget