Skip to main content

Forbindelser gjennom bryst: Om melk, sosial tilknytning og passende ekteskapspartnere blant wolof-talende folk i Vest-Afrika

Norsk Antropologisk Tidsskrift |  2010
 
21(1)    Universitetsforlaget    0802-7285

Sommerfelt, Tone. 2010. "Forbindelser gjennom bryst: Om melk, sosial tilknytning og passende ekteskapspartnere blant wolof-talende folk i Vest-Afrika." Norsk Antropologisk Tidsskrift 21(1): 32-45.