Articles and book chapters

Search publications

Forbindelser gjennom bryst: Om melk, sosial tilknytning og passende ekteskapspartnere blant wolof-talende folk i Vest-Afrika
Norsk Antropologisk Tidsskrift 21(1) Universitetsforlaget 2010

Forskningstema: Sahel and Sub-Saharan Africa
Forbindelser gjennom bryst: Om melk, sosial tilknytning og passende ekteskapspartnere blant wolof-talende folk i Vest-Afrika