Skip to main content

Svalund, J.

Helse: Kvinner lever lengre - med flere sykdommer

Samfunnspeilet |  2005
 
4    Oslo    Statistisk sentralbyrå.

Svalund, J. (2005). Helse: Kvinner lever lengre - med flere sykdommer. Samfunnsspeilet, nr 4. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Fafo researchers