Skip to main content

Hanne Bogen

Hvilke konsekvenser har konkurranseutsetting for ansatte?

Tidsskrift for velferdsforskning |  2001
 
4(4)

Bogen, H. (2001). Hvilke konsekvenser har konkurranseutsetting for ansatte? Tidsskrift for velferdsforskning, 4(4), 207–221.

Fafo researchers