Skip to main content

  • Hanne Bogen

Hvilke konsekvenser har konkurranseutsetting for ansatte?

  • Tidsskrift for velferdsforskning  | 
  • 2001
 
  • 4(4)

Bogen, H. (2001). Hvilke konsekvenser har konkurranseutsetting for ansatte? Tidsskrift for velferdsforskning, 4(4), 207–221.

Fafo researchers