Skip to main content

  • Kristin Alsos, Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli, Terje Olsen og Sissel Trygstad

Innledning

 
  • Ulikhetens drivere og dilemmaer    
  • Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    
  • Oslo    
  • Universitetsforlaget

Alsos, K., Fløtten, T., Kavli, H. C., Olsen, T. & Trygstad, S. C. (2023). Innledning. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 13–32). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-01