Skip to main content

Åsmund Arup Seip

Inntektsbegrepet i jordbrukspolitikken

Fra politisk parole til teknokratisk målesystem, tur retur

Historisk Tidsskrift |  1999
 
3
Seip, Å. A. (1999). Inntektsbegrepet i jordbrukspolitikken: Fra politisk parole til teknokratisk målesystem, tur retur. Historisk Tidsskrift 3/1999, Landbruksøkonomisk Forum 4/1999.

Fafo researchers