Skip to main content

Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne Kavli

Innvandrede kvinner i kvalifisering

Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange

 
Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten    Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.)    Oslo    Universitetsforlaget

Djuve, Anne Britt, Anniken Hagelund og Hanne Kavli (2012): Innvandrede kvinner i kvalifisering. Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange. Kapittel 5 i Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten. Universitetsforlaget. 2012