Skip to main content

  • Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne Kavli

Innvandrede kvinner i kvalifisering

Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange

 
  • Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten    
  • Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.)    
  • Oslo    
  • Universitetsforlaget

Djuve, Anne Britt, Anniken Hagelund og Hanne Kavli (2012): Innvandrede kvinner i kvalifisering. Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange. Kapittel 5 i Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten. Universitetsforlaget. 2012