Articles and book chapters

Search publications

Innvandrede kvinner i kvalifisering
Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange

Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne Kavli

Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten Universitetsforlaget 2012

Forskningstema: The multi-cultural society Inclusion of immigrants Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Prosjekt: On the margins - Sickness absence and labour marked exclusion in high risk groups. The case of Immigrants (IMMSICK)

Innvandrede kvinner i kvalifisering