Skip to main content

Anna Hagen og Torgeir Nyen

Kompetanseutvikling for lærere

 
Hagen, A. & Nyen, T. (2009). Kompetanseutvikling for lærere. I Utdanning 2009 - læringsutbytte og kompetanse (s. 149-165). Statistisk sentralbyrå.