Skip to main content

Åsmund Arup Seip

Lokale lønnsforhandlinger i staten: Hvor går veien videre?

Søkelys på arbeidsmarkedet |  2003
 
2
Seip, Å. A. (2003). Lokale lønnsforhandlinger i staten: Hvor går veien videre? Søkelys på arbeidsmarkedet, 2/2003.

Fafo researchers