Articles and book chapters

Search publications

Lønnssystemer med variable elementer

Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik og Heidi Nicolaisen

Søkelys på arbeidslivet 2 2009

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik

Lønnssystemer med variable elementer