Skip to main content

  • Olav Elgvin og Jon Horgen Friberg

Migrasjonssosiologiens svarte boks?

  • Sosiologi i dag  | 
  • 2014
 
  • Vol 44, Nr 3    
  • Novus forlag

Elgvin, Olav og Jon Horgen Friberg (2014), Migrasjonssosiologiens svarte boks? Sosialpsykologiske prosesser i møtet mellom innvandrere og det norske samfunnet. Sosiologi i dag, Vol 44, Nr 3.