Skip to main content

Inger Lise Skog Hansen

Når svikt i tilgang til helsetjenester blir et boligproblem for personer med alvorlig psykisk helse og rusproblemer

Nordisk tidsskrift for välfärdsforskning |  2023
 

Hansen, I.L.S. (2023). Når svikt i tilgang til helsetjenester blir et boligproblem for personer med alvorlig psykisk helse og rusproblemer. I Nordisk tidsskrift for välfärdsforskning. Årgang 8. nr. 2 – 2023, s. 127-140. Universitetsforlaget.