Articles and book chapters

Search publications

Norge: Nasjonal krise og internasjonal vekst - utfordringer for fagorganisasjonene

Mona Bråten og Jon Erik Dølvik

I: P. Blomqvist & S. Murhem Fackliga strategier för at möta globalisering och regionalisering innom metallindustrin SALTSA 2003

Last ned pdf / Download

Forskningstema: Collective agreements

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Norge: Nasjonal krise og internasjonal vekst - utfordringer for fagorganisasjonene