Skip to main content

Åsmund Hermansen og Anne Skevik Grødem

Organisert for samhandling?

Sykepleien Forskning |  2013
 
4

Å. Hermansen & A. Skevik Grødem, (2013). Organisert for samhandling?. Sykepleien Forskning.

Fafo researchers