Skip to main content

  • T. Midtsundstad & J. M. Hippe

Pensjoner i arbeidsmarkedet

 
  • Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning.    
  • Oslo    
  • Gyldendal Akademisk

T. Midtsundstad & J. M. Hippe (2005), "Pensjoner i arbeidsmarkedet", I H. Torp (red.), Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning. Oslo: Gyldendal Akademisk.