Skip to main content

  • Kristin Jesnes og Sigurd M.N. Oppegaard

Plattformmediert gigarbeid i Norge. Fleksibilitet, uforutsigbarhet og ulikhet

 
  • Ulikhetens drivere og dilemmaer    
  • Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    
  • Oslo    
  • Universitetsforlaget

Jesnes, K. & Oppegaard, S. M. N. (2023). Plattformmediert gigarbeid i Norge. Fleksibilitet, uforutsigbarhet og ulikhet. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 137–156). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-08