Skip to main content

Abrahamsen, D. og Svalund, J.

Pleie og omsorgstjenester: Flere eldre mottar hjemmesykepleie

Samfunnsspeilet |  2005
 
4    Oslo    Statistisk Sentralbyrå

Abrahamsen, D., og Svalund, J. (2005). Pleie og omsorgstjenester: Flere eldre mottar hjemmesykepleie. Samfunnsspeilet, nr 4. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Fafo researchers