Skip to main content

  • Åsmund Hermansen

Redusert liggetid blant de eldste

  • Sykepleien Forskning  | 
  • 2015
 
  • 1

Hermansen, Åsmund; Grødem, Anne Skevik (2015). Redusert liggetid blant de eldste : reformeffekt. Sykepleien Forskning. Vol. 10. doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.53351

Fafo researchers