Skip to main content

  • Ellen Katrine Kallander

Retten til å bli hørt kan gjøre en forskjell

 

Kallander, E. K. (2014). Retten til å bli hørt kan gjøre en forskjell. I V. U. Vallesverd & I. K. Thorsen (red.), I for store sko. En tekstsamling om barn i omsorgsroller. Hertvig Forlag.