Skip to main content

  • Mona Bråten

Seksuell trakassering i ulike deler av arbeidslivet i lys av #metoo

  • Tidsskrift for kjønnsforskning  | 
  • 2020
 
  • 01 / 2020 (Volum 44)

Bråten, Mona (2020) Seksuell trakassering i ulike deler av arbeidslivet i lys av #metoo. Tidsskrift for kjønnsforskning 01 / 2020 (Volum 44)

Fafo researchers