Skip to main content

  • Kristin Alsos

Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?

  • Arbeidsrett og arbeidsliv  | 
  • 2010
 
  • Bind 5

Alsos, K. (2010), «Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?» Arbeidsrett og arbeidsliv, Bind 5 s. 123-154.

Fafo researchers