Articles and book chapters

Search publications

Utviklingskommunen – nye betingelser for ansattes medvirkning og innflytelse?

Sissel C. Trygstad

I: Nils Finstad & Nils Aarsæther Utviklingskommunen Kommuneforlaget 2003

Forskningstema: Industrial relations

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Utviklingskommunen – nye betingelser for ansattes medvirkning og innflytelse?