Articles and book chapters

Search publications

Varslingsrutiner på arbeidsplassen som redskap for åpenhet og trygghet

Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård & Elin Svarstad

Varslingsrutiner på arbeidsplassen som redskap for åpenhet og trygghet