Skip to main content

Svalund, J.

Velferdsstatens siste hull?

Samfunnsspeilet |  2005
 
4    Oslo    Statistisk sentralbyrå

Svalund, J. (2005), Velferdsstatens siste hull? Samfunnspeilet, nr 3. 2-8. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Fafo researchers