Skip to main content

  • Svalund, J.

Velferdsstatens siste hull?

  • Samfunnsspeilet  | 
  • 2005
 
  • 4    
  • Oslo    
  • Statistisk sentralbyrå

Svalund, J. (2005), Velferdsstatens siste hull? Samfunnspeilet, nr 3. 2-8. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Fafo researchers