Skip to main content

Åsmund Hermansen og Heidi Gautun

Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?

Fontene forskning |  2013
 

Å. Hermansen & H. Gautun (2013). Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?. Fontene forskning 01/13.

Fafo researchers