Skip to main content

  • Åsmund Hermansen og Heidi Gautun

Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?

  • Fontene forskning  | 
  • 2013
 

Å. Hermansen & H. Gautun (2013). Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?. Fontene forskning 01/13.

Fafo researchers