Publications

Search publications

Boligsosiale midler
Rapportering av tilskudd til styrking og utvikling av tjenester i bolig for bostedsløse. Tabellnotat for 2011

Anne Hege Strand

Fafo-notat 2012:11

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Hege Strand

Published: 2012 Id-nr.: 10157