Skip to main content
  • Torunn Kvinge og Anne Britt Djuve

Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere

Hvem deltar, og hvordan er sysselsettingseffektene?

  • Fafo-rapport 517
  • Fafo-rapport 517

I denne rapporten ser vi på omfang og effekter av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere. Ved hjelp av ulike dataregistre har vi fulgt personer som var helt ledige eller på arbeidsmarkedstiltak i februar 2003, i over to og et halvt år. Vi ser spesielt på utdanning fra Norge, fødelandsregion og kjønn når vi drøfter om deltakelse på arbeidsmarkedstiltak gir høyere sannsynlighet for å være i jobb ved utgangen av juni 2005. Nesten to tredjedeler av ledige ikke-vestlige innvandrere har utdanning fra Norge. Afrikanere og asiater med høgskole fra Norge har lavere jobbsannsynlighet enn nordmenn med høgskole fra Norge. Afrikanske og asiatiske kvinner er overrepresentert på praksisplass og opplæringstiltak. Vi finner at lønnstilskudd har en positiv effekt for alle ikke-vestlige innvandrere, mens deltakelse på praksisplass og i opplæringstiltak øker jobbsannsynligheten for noen grupper, og særlig for asiatiske og østeuropeiske kvinner.

  • Published: 10. February 2006
  • Ordering ID: 517
Last ned publikasjonen

Fafo researchers