Skip to main content
  • Heidi Nicolaisen

Delt dagsverk – arbeidstid i rushtidsyrker

Kartlegging av historikk, avtaleforhold, praksis og erfaringer i rutebilsektoren generelt og Nettbuss AS spesielt

  • Fafo-notat 2003:06
  • Fafo-notat 2003:06
Delt dagsverk er en arbeidstidsordning som brukes spesielt av yrkesgrupper som forholder seg til ulike former for rushtid. Opprinnelig ble delt dagsverk opprettet for sjåfører, men sprer seg nå også til andre yrkesgrupper. Ordningen går ut på at den ansatte først jobber en morgenøkt og så har en friperiode på 2 timer, eller mer, for så å jobbe en ny økt på ettermiddagen. Et partssammensatt utvalg i Nettbuss AS hadde i oppdrag å finne løsninger som gjør ordningen mindre ubekvem. Siden det forelå svært lite dokumentasjon om delt dagsverk, ble Fafo bedt om å kartlegge avtaleforhold, praksis, historikk og erfaringer rundt denne arbeidstidsordningen.
  • Published: 9. January 2003
  • Ordering ID: 704
Last ned publikasjonen

Fafo researchers