Publications

Search publications

Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet
En kunnskapsstatus

Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad

Fafo-rapport 2013:11

Nettutgave

Published: 2013 Id-nr.: 20301