Skip to main content
  • Erik Døving, Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule

Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004

  • Fafo-notat 2004:27
  • Fafo-notat 2004:27
  • Published: 19. January 2004
  • Ordering ID: 751
Last ned publikasjonen