Skip to main content
  • Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Berit Teige og Sveinung Skule

Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2003

  • Fafo-notat 2003:26
  • Fafo-notat 2003:26
  • Published: 24. January 2003
  • Ordering ID: 724
Last ned publikasjonen