Skip to main content
Rolf K. Andersen og Sissel Trygstad

Arbeidsforhold og tillitsvalgtrollen under covid-19 – styrke i krevende tider

Tillitsvalgte i Unios forbund

  • Fafo-notat 2021:10
  • Fafo-notat 2021:10
  • Published: 9. April 2021
  • Ordering ID: 10347