Skip to main content
  • Jon Erik Dølvik

Arbeidslivsrelasjoner i privat tjenesteyting

– en sammenlikning av elleve europeiske land

  • Fafo-notat 2001:19
  • Fafo-notat 2001:19

Notatet er et Sammendrag av boka ’At your service? Comparative perspectives on employment and labour relations in European private sector services’, red. Jon Erik Dølvik, P.I.E. Lang, 2001.

  • Published: 17. January 2001
  • Ordering ID: 676
Last ned publikasjonen

Fafo researchers