Fafo papers

Search publications

Arbeidslivsrelasjoner i privat tjenesteyting
– en sammenlikning av elleve europeiske land

Jon Erik Dølvik

Fafo-notat 2001:19

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Published: 2001 Id-nr.: 676