Fafo papers

Search publications

Arbeidslivssentrene som kompetansevirksomheter i en sammensatt tjenestekjede
Evaluering av trygdeetatens rolle i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Erfaringer fra og utfordringer i 2003. Arbeidsnotat 4 fra Fafos følgeforskningsprosjekt

Hanne Bogen og Leif E. Moland

Fafo-notat 2003:27

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Published: 2003 Id-nr.: 725