Fafo papers

Search publications

Arbeidstakeres rett til medbestemmelse og medvirkning
En kunnskapsstatus

Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen

Fafo-notat 2019:23

Last ned nettutgaven

Project: Workers' participation and co-determination rights

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten

Published: 2019 Id-nr.: 10313