Skip to main content
  • Heidi Nicolaisen og Dag Olberg

Avtalt tid?

Informantintervjuer og avtaletekster

  • Fafo-notat 2002:15
  • Fafo-notat 2002:15

Arbeidstidsdebatten preges av at mange peker på press henimot mer fleksibilitet og økt grad av desentralisering når det gjelder tariffavtaler og arbeidstidsforhold. Spørsmålene vi i har stilt er: Hva slags vurderinger og erfaringer har man på sentralt hold i forbundene når det gjelder arbeidstidsområdet? Hva kjennetegner arbeidstidskapitlene i de sentrale tariffavtalene?

Kartleggingen omfatter alle LO-forbundene. Notatet har også en del som illustrerer foreliggende dokumentasjon på arbeidstidsområdet. Hensikten med forprosjektet har vært å identifisere innretning for videre arbeid med problemstillinger knyttet til arbeidstid.

  • Published: 12. January 2002
  • Ordering ID: 689