Fafo papers

Search publications

Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2006
Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet

Johan Christensen, Tone Fløtten, Christer Hyggen

Fafo-notat 2008:20

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Published: 2008 Id-nr.: 10064