Skip to main content
Dag Olberg

Callsenter – kundeservice under omorganisering?

  • Fafo-notat 2005:08
  • Fafo-notat 2005:08
Dette notatet sammenfatter og diskuterer et utvalg foreliggende studier og annen dokumentasjon om nye driftsformer innen kundebehandling. Diskusjonen er avgrenset til kundeservice organisert gjennom callsentre. Hensikten er å gi en oversikt over hvilke tema som er blitt fokusert i foreliggende studier. Det gjelder blant annet definisjoner som er brukt i litteraturen, hva foreliggende dokumentasjon sier når det gjelder arbeidsmiljø og helse, interesseorganisering. Hensikten med notatet er også å undersøke hva slags statistisk underlagsmateriale som finnes når det gjelder omfanget av callsentre og antall ansatte Norge.
  • Published: 8. January 2005
  • Ordering ID: 767

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Handel og Kontor i Norge