Fafo papers

Search publications

Den nye staten. Et underveisnotat
Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004

Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen og Espen Løken

Fafo-notat 2005:20

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Published: 2005 Id-nr.: 779