Fafo papers

Search publications

Elektronisk kunnskapsnettverk og verktøy for livslang læring?
En evaluering av Norgesuniversitetets første virkeår

Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule

Fafo-notat 2003:02

Nettutgave

Published: 2003 Id-nr.: 700